Selskabsledelse (Corporate Governance)

Med et udlån på mere end 200 mia. kr. er den offentlige interesse i BRFkredit stor. Selvom BRFkredit ikke er børsnoteret har BRFkredits bestyrelse derfor besluttet, at BRFkredit følger anbefalingerne for god selskabsledelse udarbejdet af Komiteen for god selskabsledelse. Gennemgang af anbefalingerne for god selskabsledelse er en del af bestyrelsens årsplan.

BRFkredit a/s er 100% ejet af Jyske Bank A/S. Som følge heraf, er der dele af anbefalingerne for god selskabsledelse, som ikke vurderes at være relevante for BRFkredit.

Det drejer sig om anbefalingerne vedrørende kapital- og aktiestruktur, afholdelse af generalforsamling og fremme af aktivt ejerskab, anvendelse af fuldmagter i forbindelse med generalforsamling samt dispositioner i forbindelse med overtagelsesforsøg. Ligeledes er anbefalingerne om information om aktier, optioner og warrants ejet af bestyrelsesmedlemmerne ikke relevante, idet der ikke er adgang for bestyrelsen eller direktion til at købe aktier eller afledte instrumenter i BRFkredit a/s. BRFkredit følger i store træk øvrige anbefalinger.

Jyske Bank koncernens Governance og lønpolitik