Kundemål i BRFkredit

Det er vigtigt for BRFkredit, at kunderne opfatter os som moderne og kundeorienteret.

Det er BRFkredits mål at have et konkurrencedygtigt produktudbud og et serviceniveau, som gør det enkelt og billigt for nuværende og nye kunder at benytte os.

BRFkredit yder realkreditlån og andre ydelser i forbindelse med belåning af fast ejendom. 

Der ydes lån til ejerboliger, erhvervsejendomme og offentligt støttet byggeri. På erhvervsområdet har BRFkredit valgt at fokusere på udlån til kontor- og forretningsejendomme samt til boligudlejningsejendomme og andelsboligforeninger.

Private kunder

Vi giver dig tryghed og kompetent rådgivning. Har du friværdi, eller vil du konveretere, kan du bestille et tilbud eller kontakte vores Kundecenter på telefon 70 10 21 00.  

Vores Kundecenter tilbyder personlig rådgivning alle ugens syv dage fra kl. 9.00 til 21.00.

Erhvervskunder

Vi tilbyder erhvervskunder en professionel salgs- og serviceindsats.

Den traditionelle personlige kontakt bygger på højt kvalificeret rådgivningsindsats. Vi er i tæt dialog med vore kunder. Det giver os mulighed for at afdække kundens kreditbehov og herudfra sammensætte individuelle løsninger.

Kunder indenfor Alment Byggeri

I BRFkredit tilbyder vi også realkreditlån og tilbyder accessoriske produkter til ejere af ejendomme, som kan få lån i henhold til boligstøttelove. Vi er gennem opsøgende arbejde i tæt dialog med vore kunder, som vi tilbyder målrettede løsninger.

Mål på interne forhold

BRFkredit ønsker at have et konkurrencedygtigt produktsortiment. Vi udvikler nye produkter i takt med, at markedet kræver det, og ønsker at være førende med nye produkter og services på udvalgte områder. Vi har eksempelvis lanceret 

  • Rentetilpasningslån med fast ydelse
  • Mobilbank til smartphone 

Vi ønsker at sammensætte produkter og processer, så de skaber værdi for dig. Hvert år bliver der fulgt op på de tiltag, der allerede er blevet gennemført, så vi fortsat kan forbedre produktiviteten gennem en videreudvikling af processer og herigennem fortsat fremstå som en moderne og kundeorienteret virksomhed. 

Tiltagene omfatter primært større anvendelse af IT og videreudvikling af medarbejdernes IT-kompetence er et centralt element i at sikre, at BRFkredit er en moderne og kundeorienteret virksomhed.

Læring og vækst

BRFkredits mål er at være en moderne og kundeorienteret virksomhed. Derfor bruger vi mange ressourcer på at udvikle nye IT-systemer. Vi understøtter medarbejdernes initiativ, kreativitet og engagement. Vi mener, at en kombination af moderne teknologi og engagerede medarbejdere er grundpiller i den fortsatte udvikling af BRFkredit.

BRFkredits vigtigste ressource er medarbejderne. Vi udvikler løbende medarbejderne, så vi kan sikre fleksibilitet til at imødekomme markedets krav og samtidig fastholde og tiltrække medarbejdere.