Klageadgang

Er du ikke tilfreds med BRFkredits behandling af din sag, skal du henvende dig til BRFkredits Kundecenter på telefon 70 10 21 00 eller sende en e-mail til kundecenter@brf.dk

Hvis du herefter stadig ikke er tilfreds, kan du sende en klage til Juridisk Lyngby, der er ansvarlig for behandling af klager i BRFkredit.

Adressen er:

Juridisk Lyngby
BRFkredit
Klampenborgvej 205
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 93 45 93

Du kan også sende din klage pr. mail til juridisk_lyngby@brf.dk

Hvis det fortsat ikke er muligt at nå frem til et resultat, der er tilfredsstillende for dig, kan du klage til Realkreditankenævnet eller Finanstilsynet.

Realkreditankenævnet behandler klager, som angår formueretlige tvister, dvs. klagen skal angå et økonomisk mellemværende. Finanstilsynet behandler klager, som vedrører realkreditinstituttets adfærd, herunder reglerne om god skik.

Realkreditankenævnet
Store Kongensgade 62, 2. sal
1264 København
Tlf. 35436333
www.fanke.dk
Finanstilsynet
Århusgade 110
2100  København Ø
www.finanstilsynet.dk

Kunder, med bopæl i EU, kan også benytte  EU-Kommissionens onlineplatform i forbindelse med behandling af en klage. Onlineplatformen kan tilgås via dette link: http://ec.europa.eu/odr. Vi er forpligtet til at informere om onlineplatformen samt i denne forbindelse oplyse vores e-mailadresse juridisk_lyngby@brf.dk