Værdigrundlag i BRFkredit

Som en del af Jyske Bank koncernen, så er åbenhed og hæderlighed to af BRFkredits værdier. Vi har tradition for at formulere og kommunikere vores værdier og tolkning af dem til omverdenen. På den måde får vores interessenter bedre muligheder for at tage stilling til koncernen som investeringsobjekt, samarbejdspartner og arbejdsplads.

På de følgende sider kan du læse om Jyske Bank-koncernens - herunder BRFkredits - mission, vision og værdier. Det er fundamentet, som koncernen hviler på.

Læs mere om Fundamentet