LånGuide – vigtige oplysninger og vejledning om realkreditlån

Det er de færreste boligejere, der er eksperter i realkredit, og mange har derfor brug for vejledning og gode råd. Hvad enten du har optaget et nyt lån i BRFkredit eller har overtaget et eksisterende lån, ønsker vi at gøre det nemt for dig at være kunde hos os.
I vores LånGuide kan du læse vigtige oplysninger og vejledninger i forbindelse med optagelse af et BRFkredit-lån - som supplement til dit lånetilbud.

Samtidig er der generel information om optagelse af et realkreditlån samt øvrige oplysninger, som kan være relevante i lånets løbetid.

 

Download LånGuiden her

 

Hvor meget kan jeg låne?

Når du har eller skal købe fast ejendom, kan du optage et realkreditlån. Realkredit betyder, at det er lån, der optages med sikkerhed i fast ejendom, og som finansieres gennem salg af obligationer. Når du optager et lån, tinglyses et pantebrev. Af pantebrevet fremgår det, at BRFkredit har pant i ejendommen for det lånte beløb. Beløbet, du låner, skaffes ved, at BRFkredit sælger obligationer til en investor.

I forbindelse med at optage et realkreditlån og valg af størrelsen på lånet, kan du med fordel gøre dig overvejelser om renovering, familieforøgelse, billån og andre ting, der kan påvirke din økonomiske situation. Hvis du samler dine nuværende og fremtidige behov, kan du spare penge til en række udgifter som fx gebyrer og rente.

Vil du optage et nyt realkreditlån?

I første del af guiden finder du oplysninger, som er vigtige i forbindelse med optagelse af et nyt lån. Forrest er en vejledning, der viser, hvad der skal til, for at et nyt lån kan udbetales. Ved hvert punkt i vejledningen henvises der til uddybende afsnit, hvor du kan læse mere om de spørgsmål, der skal tages stilling til.

Når du optager nyt lån, skal du inden da tænke over, hvor store risici du er villig til at løbe. Hvis du eksempelvis har et variabelt forrentet lån, og renten stiger, kan det betyde en højere ydelse for dig. Sidder du med et stramt budget, bør du derfor overveje fordele og ulemper ved at vælge et lån, hvor ydelsen kan variere meget. Det kan være bedre for dig at vælge et lån, hvor du kender renten i hele lånets løbetid.

Læs om de forskellige låntyper

Realkreditlån og kreditforeningslån

Se vejledning til elektronisk underskrift af dokumenter

Hvad koster et lån?

I anden del af LånGuiden finder du vigtig information om realkreditlån. Vi beskriver lånetypevilkårene på de enkelte låntyper og gennemgår de betingelser, som gælder, når du har optaget et realkreditlån i BRFKredit. Mange af de ting du finder i LånGuidens anden del kan være relevant for dig i løbet af et låns løbetid.

Du kan bl.a. læse om kursgevinstbeskatning, og hvordan det bliver opgjort. Du får en komplet vejledning, som giver gode eksempler og forklarer beregningsmetoder. Hvis du har et kontantlån på en million kroner til kurs 99,60 i dag, vil lånet have en restgæld på 1.000.000 kr. og en obligationsrestgæld på 1.004.016,06 kr. Hvis du ønsker at indfri lånet om 10 år, er restgælden 813.549,91 kr., mens obligationsrestgælden er 816.001,04 kr. Hvis kursen på dette tidspunkt er 99, bliver kursværdien af den indfriede obligationsrestgæld 807.841,03 kr. Kursgevinsten bliver derfor 813.549,91 kr. fratrukket 807.841,03 kr. og ender på 5.708,88 kr.

Med vores realkredit app 'Bedste lån' får du besked, når kursen er interessant for dig.

I vores beregner kan du nemt finde ud af, hvor meget du kan låne til bolig. 

Hvor meget må boligen koste