Kurssikring - fastkursaftale - aftalt kurs på dit lån

En fastkursaftale er en bindende aftale mellem dig og BRFkredit om, at du får dit lån udbetalt til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. En sådan aftale kaldes også for en kurssikring. Er tilbuddet i sælgers navn, skal sælger godkende datoen for aftalen. Fastkursaftalen tegnes typisk til datoen for overtagelsesdagen.

Vidste du, at du selv kan låse kursen fast på dit lån på 'Mine Lån'?
Log på Mine Lån

 

 

Hvorfor er kurssikring af dit lån en god ide?

Fastkursaftalen sikrer dig mod kursændringer, så du på et tidligt tidspunkt kender din fremtidige ydelse* og provenu og dermed din fremtidige husleje.Konsekvensen af en kursændring er forskellig alt efter, om du vælger et obligationslån, et kontantlån eller et rentetilpasningslån.

 • Obligationslån: Et fald i kursen betyder, at du får mindre udbetalt (provenuet). Du skal altså låne flere penge for at betale sælger det, I har aftalt.
 • Kontantlån: Et fald i kurserne betyder, at ydelserne på dit lån stiger. Du skal altså betale mere.
 • Rentetilpasningslån: Her gælder det samme som ved kontantlån - dog kun indtil første rentetilpasning.

Se rente- og kursudviklingen inden for de sidste år

Konsekvenser hvis du ikke tegner fastkursaftale

Kurserne kan svinge meget på kort tid, og det kan påvirke din økonomi i mange år fremover. For at undgå denne risiko kan du tegne en kursaftale, så du med det samme kender provenuet og dine fremtidige ydelser*.

*Ydelsen kan dog stige, hvis der på et senere tidspunkt justeres i bidragssatsen.

Eksempel

En kursaftale er en aftale mellem dig og BRFkredit om, at du får dit lån udbetalt til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt.
Her ser du, hvad et kursfald på henholdsvis 0,5 og 1 kurspoint betyder for et obligationslån på 1.000.000 kr.

Konsekvenser ved at tegne en kursaftale

  Med kursaftale Kursfald 0,5 kurspoint Kursfald 1 kurspoint
Kontant lånebeløb i kr. 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Kurs 98,15 97,65 97,15
FKA-kurs 97,90    
Brutto provenu 979.000 976.500 971.500
Difference   2.500 7.500

Anm. 30-årigt fastforrentet lån med 2% i rente. Den anvendte FKA-kurs er baseret på en fastkursaftale, der løber over 38 dage. Kurser ultimo maj 2018.

 

Kursudviklingen for 30-årige lån uden mulighed for afdragsfrihed

Læs mere om kurssikring

 • Hvor lang tid skal aftalen løbe?

  Udbetalingsdagen skal ligge mindst 10 hverdage og højst 6 måneder efter, at du har indgået aftalen. Lånetilbuddet må ikke være udløbet. Betingelserne i lånetilbuddet er afgørende for, hvor lang en periode du kan vælge at tegne en kursaftale over.

 • Hvad er betingelserne for udbetalingen?

  Betingelserne for udbetalingen står i lånetilbuddet. Når kursen låses fast til en bestemt dato, skal betingelserne kunne opfyldes til den dato. Det er altid en betingelse for udbetalingen:

  •  at der foreligger et tinglyst pantebrev uden anmærkninger 

  eller 

  • at der stilles en garanti for, at pantebrevet bliver tinglyst anmærkningsfrit. 

  Der kan være en række andre betingelser, f.eks. forevisning af byggetilladelse, brandpolice, samejekontrakt eller lignende

 • Garanti

  Det sker, at pantebrevet ikke når at blive tinglyst anmærkningsfrit inden udbetalingsdagen, og så er det nødvendigt at stille en garanti. Med TinglysningsService, sørger vi for garantien via Jyske Bank.

 • Hvad koster det?

  Der sker et fradrag i kursen. Derudover koster det et gebyr, men vælger du TinglysningsService, kan du indgå en gebyrfri fastkursaftale på udbetaling af dit lån.

 • Hvis du fortryder

  Fortryder du kursaftalen, er du som udgangspunkt forpligtet til at betale en erstatning, hvis BRFkredit har lidt et tab. Tabet beregner vi med udgangspunkt i den kursændring, der er sket siden aftalen blev indgået. Kurtage og gebyr skal også betales.

  Det koster dig ikke noget at hæve kursaftalen, hvis det sker i forbindelse med, at du gør brug af din fortrydelsesret til at hæve handlen. Det gælder også, hvis din advokat eller købermægler gør brug af det, der kaldes advokatforbehold.

 • Er der andre muligheder?

  TinglysningsService, beskriver dine øvrige muligheder for udbetaling. Når vi kan se, at lånet er klar til udbetaling, starter vi udbetalingsforløbet, som du kan se her: 

  1. Udbetalingen startes (dag 1)
  2. Udbetalingskurs fastlægges (dag 2)
  3. Pengene sendes fra BRFkredit (dag 3)
  4. Pengene kommer frem til modtager (dag 4) 

  Lånet udbetales til en kurs, der typisk er den seneste noterede kurs fra Københavns Fondsbørs på alle handler kl. 17.00 dag 2.