Realkreditlån og kreditforeningslån til boligkøb og istandsættelse

Renten på realkreditlån er meget lav for tiden. Med vores låneberegnere, kan du se ydelsen for de forskellige realkreditlån. Det giver dig et godt udgangspunkt for at vælge det realkreditlån, der passer bedst til dig.  

Den lave rente er en god anledning til at gå dine lån efter i sømmene, og se om der er fordele ved at omlægge lån eller indfri andre dyre lån med et billigere realkreditlån. Hvis du planlægger at købe ejerbolig, kan du lige nu opnå en attraktiv finansiering af købet.

Realkreditlån bliver også kaldt for kreditforeningslån.

 

To typer realkreditlån

Der er grundlæggende to typer realkreditlån (også kaldet kreditforeningslån):

  • Det fastforrentede lån, hvor renten ligger fast i hele lånets løbetid, og
  • Rentetilpasningslån, hvor renten er variabel og typisk fastsættes for 1-6 år ad gangen.

Se aktuelle realkredit kurser

Hvad er et realkreditlån?

Et realkreditlån (også kaldet et kreditforeningslån) er et lån, som ydes af en kreditforening mod sikkerhed i form af pant i fast ejendom. Ved optagelse af lånet, vil der blive tinglyst et pantebrev. Af dette pantebrev fremgår det, at kreditforeningen har pant i ejendommen svarende til det lånte beløb.

Pengene, du låner, fremkommer ved, at kreditforeningen sælger obligationer til en investor – fx en pensionskasse. Kursen på obligationerne varierer hele tiden alt efter investorernes interesse. Kursen på obligationerne har direkte betydning for lånets vilkår.

Som låntager betaler du typisk en kvartalsvis terminsydelse på dit realkreditlån. Ydelsen består af:

  • Renter som betales videre til investor (den som har købt de bagvedliggende obligationer)
  • Bidrag - et administrationsgebyr – som går til driften af realkreditinstituttet og henlæggelse af lovpligtige reserver m.m.
  • Eventuelt afdrag på lånet, som betales videre til investor

Med vores app 'Bedste lån' får du besked, når kursen på realkreditlån er interessant for dig.

Løbetid på kreditforeningslån

Du kan maksimalt vælge en løbetid på et realkreditlån hos BRFkredit på 30 år. Tilbagebetalingstiden på lånet varierer alt efter, hvilke obligationer der ligger til grund for lånet. Som udgangspunkt skal du vælge løbetid efter, hvor meget du er villig til at afdrage på lånet samt levetiden på det gode, du eventuelt forventer at bruge pengene til. Fx ved køb af ny bil via et realkreditlån, bør du vælge en løbetid, der ikke overstiger bilens levetid. Typisk en løbetid på maksimalt 7-8 år.
Billigste realkreditlån

Realkreditlån afdragsfrit

Et realkreditlån kan maksimalt have afdragsfrie perioder på i alt 10 år. I den afdragsfrie periode skal du kun betale renter og bidrag. Når den afdragsfrie periode udløber, skal du igen betale afdrag. Du slipper altså ikke for at betale afdragene, men udskyder blot betalingen og skal typisk afdrage lånet over de sidste 20 år. Derfor vil ydelsen stige.
Læs mere om afdragsfrihed

Kreditforeningslån som obligationslån

Her kender du lånets rente fra begyndelsen. Derimod kender du ikke det endelige beløb, som du får udbetalt i hånden. Det gør du først, når lånet bliver udbetalt til en given kurs. Det kan enten være ”dagens kurs” eller hvis du indgår en fastkursaftale på udbetalingen, som godt kan ligge længere ud i fremtiden fx på overtagelsestidspunktet for en bolig, du har købt.
Hvad koster det at låne en million kr.

Kreditforeningslån som kontantlån

Her kender du på forhånd det beløb, som du får udbetalt, når du modtager lånetilbuddet. Hvorimod du ikke kender lånets endelige rente, før lånet er udbetalt, eller før du indgår en fastkursaftale på udbetalingen.

Typer af kreditforeningslån

Der findes en række forskellige kreditforeningslån med fast rente
fx 1 pct, 1,5 pct2 pct, 2,5 pct, 3 pct, 3,5 pct, 4 pct og 5 pct.

For variabelt forrentede lån er det fastrenteperioden, der varierer
fx F1 lånF3 lån, F5 lån og F10 lån.

Her kan du læse mere om, hvilke typer af kreditforeningslån BRFkredit tilbyder.
Læs mere om låntyper

Generelle betingelser for at få et lån i BRFkredit

Ønsker du at blive kunde i BRFkredit, skal vi altid godkende din økonomi samt vurdere din ejendom.

Vi tilbyder kreditforeningslån op til 80% af ejendommens værdi (75% for fritidshuse) og tilbyder afdragsfrihed samt frit valg af låntype fra 0-80% af ejendommens værdi (75% for fritidshuse). Vi tilbyder boliglån til den restfinansiering op til 95%, som ligger udover realkreditlånet.Du skal selv kunne betale minimum 5% i udbetaling.
Kreditforeninger i Danmark
Skifte realkredit
Realkredit
Boliglån
 

Skal du købe ny bolig?

Der er mange ting at holde styr på, når man skal købe en bolig. Derfor har vi lavet en service til boligkøbere, som vi kalder BRF Køberrådgivning. Med BRF Køberrådgivning får du økonomisk rådgivning og en samlet finansieringspakke med realkreditlån og boliglån. Derudover indeholder BRF Køberrådgivning byggeteknisk og juridisk rådgivning via vores samarbejdspartnere.
Køberrådgivning
Bliv en bedre boligkøber
Huse køb
Huslån
Projektsalg