Job i BRFkredit

Det er ikke mange, der kan sige, at de rådgiver med hele realkredittens historie i ryggen. Og det er få, der kan bryste sig af at have bevaret forretningsfokus gennem mere end 200 år. I BRFkredit har vi og vores forgængere leveret finansielle løsninger inden for realkredit siden 1797, og med en historie, der strækker sig tilbage til den første kreditkasse i Danmark, står vi som en god ven af huset på et solidt og sikkert fundament.

En god ven af huset er ikke mindst en god kender af kunden. En, der tilbyder produkter særligt rettet mod den enkelte kundes situation og behov. Og en, der yder klar, faktabaseret og rationel rådgivning. Uanset tid og sted – når og hvor det passer kunden.

Vi tilbyder rådgivning via et landsdækkende net af mobile rådgivere til privatkunder samt rådgivning til erhvervs- og almene kunder via lokale erhvervs- og boligkundechefer. Derudover yder vi også kundeservice fra kontorerne i Lyngby og Aarhus eller på brf.dk. Ved at være tæt på kunden vil vi sikre ambassadørskabende og konsistente kundeoplevelser.

Hvordan er BRFkredits kultur og omgangsform?

Vores værdier sætter dagsordenen for vores daglige dialog og samarbejde. Med værdierne hjælper vi hinanden til i fællesskab at yde den bedste kundeservice. Kundeservice begynder hos os hver især, uanset hvor i virksomheden vi sidder. Værdierne er det første og det sidste led i vores interne og eksterne kunderelationer og i vores forhold til omverdenen. 

Vi ønsker varige relationer med både kunder, medarbejdere og aktionærer og betragter dem som ligeværdige, og vi tager rollen som en god ven af huset alvorligt. Vi udviser engagement og begejstring i vores handlinger. Det gælder for vores samarbejde og forretning i almindelighed – men også for vores koncern-CSR-indsatser.


Inden for socialt ansvar (CSR) sætter vi mange tiltag i søen, som du kan læse mere om på jyske-bank.dk/csr.


Vores organisation er flad, og vores kultur er åben, uformel og uhøjtidelig med en ligeværdig dialog uanset din anciennitet og formelle status. I BRFkredit kommer du til at arbejde med mange forskellige mennesker med helt forskellig uddannelse og baggrund. Hos os er kompetencer nemlig ikke kun et spørgsmål om at have gode karakterer, men også om at have den rigtige karaktér.

 

Dine muligheder i BRFkredit

I BRFkredit er der mange udviklingsmuligheder for dem, der kan og vil, og der er løbende fokus på udvikling af dine kompetencer. Mange opgaver løses i tværorganisatoriske projekter og giver dig gode muligheder for at bringe din faglighed i spil og samtidig tilegne dig nye kompetencer samt en grundig forretningsforståelse.


Vi ved, at en engageret medarbejder skal have harmoni mellem arbejdsliv og privatliv, og du vil derfor opleve mulighed for fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelsen af dit arbejdsliv. Gennemsnitsancienniteten er høj, ca. 10 år, så er du først blevet en del af BRFkredit, vil du formentlig føle, at du er landet det rigtige sted.