20 Finansiering af udlån med euro obligationer

29.02.2016BRFkredit vil fremover finansiere dele af udlånet under fælles funding aftalerne med obligationer denomineret i euro. Dette sker for at nedbringe de årlige refinansieringer af obligationer denomineret i danske kroner og samtidig udnytte finansieringsmulighederne fra det europæiske marked.

 

BRFkredit vil opdatere basisprospektet for særlig dækkede obligationer (SDO), således at det fremadrettet kan rumme ovenstående udstedelses- og afviklingsmuligheder.

 

I det omfang, at BRFkredit finder det nødvendigt, vil aktiviteter omkring markedsføring og distribution af euro denominerede obligationer blive understøttet af både indenlandske – og udenlandske banker.

 

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

  • Group Treasurer, Anders Lund Hansen på telefon 45 26 22 80
  • Afdelingsdirektør, André Hauberg på telefon 45 26 29 18

 

Venlig hilsen
BRFkredit a/s  

Lars Waalen Sandberg
Direktør