Juridiske dokumenter

Denne side samler juridiske dokumenter om BRFkredit og selskabets udstedelsen af realkredit obligationerne. Der er yderligere kortfattet information om dansk lovgivning og Finanstilsynet.

 • Vedtægter

  BRFkredit a/s ejes af Jyske Bank a/s

  Sammenlægningen mellem Jyske Bank og BRFkredit blev gennemført den 30. april 2014. Læs fondsbørsmeddelelsen som pdf.

  Læs BRFkredit a/s vedtægter

 • Regulativ

  Vilkårene for BRFkredits udlån og udstedelse af obligationer er fastlagt i et regulativ i henhold til BRFkredits vedtægter.
  Regulativ for udlån og obligationer i BRFkredit

  Obligationsblad (faktaark) for obligationer i BRFkredit

 • Prospekt

  Obligationer udbudt af BRFkredit skal i henhold til lovgivning være beskrevet i et offentliggjort prospekt, som skal være opstillet i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning 809/2004. Reglerne om prospekter trådte i kraft den 1. juli 2005. Obligationer udstedt før denne dato er ikke omfattet af et prospekt. Prospektet er udformet som et basisprospekt med tilhørende endelige vilkår. De generelle vilkår for obligationerne samt beskrivelsen af obligationerne og af BRFkredit er givet i basisprospektet. Betingelserne for de respektive obligationer er givet i de endelige vilkår.
  BRFkredit's prospekter og endelige vilkår

 • Lovgivning

  Danske realkreditinstitutter er underlagt den generelle lovgivning på det finansielle område, Lov om Finansiel Virksomhed, der indeholder bestemmelser om god skik, kundeinformation, ejerskab, ledelse, regnskabsaflæggelse og kapitalkrav mv. Som dansk realkreditinstitut er BRFkredit også omfattet af Lov om Realkreditlån og Realkreditobligationer og tilhørende bekendtgørelser. For en samlet oversigt over relevant lovgivning - besøg Finanstilsynets lovsamling

 • Tilsyn

  BRFkredit er under løbende tilsyn af Finanstilsynet. Læs mere på Finanstilsynets hjemmeside
  Finanstilsynet er underlagt Erhvervs- og Vækstministeriet. Læs mere på Erhvervs- og Vækstministeriers hjemmeside