TinglysningsService

TinglysningsService tilbyder at sørge for papirgangen i forbindelse med udbetaling og tinglysning af dit BRFkredit-lån. Det vil normalt give en kortere ekspeditionstid.

TinglysningsService betyder at BRFkredit

  • Stempler og tinglyser pantebrev
  • Mulighed for at stille garanti for tinglysning af pantebrevet via Jyske Bank
  • Udbetaler lånet
  • Sørger for indfrielser og opsigelser af eventuelle eksisterende lån
  • Beder eventuelle efterstående panthavere om at rykke for det nye lån
  • Sørger for at gamle pantebreve bliver kvitteret og sendt til aflysning
  • Sender dokumenterne retur til kunden.

Kontakt os for at få en tinglysningsaftale tilsendt.