Obligationskurser og renter på realkreditlån

Tabellerne viser obligationskurser for realkreditlån (tilbuds- og udbetalingskurser) på åbne obligationsserier.

Fastforrentede lån

Løbetid/kuponrente Tilbudskurs Aktuel kurs
Udbetalingskurs
Fastkursaftale
til 10.01.2018
Udbetalingskurs
Fastkursaftale
til 28.03.2018
Udbetalingskurs
Fastkursaftale
til 29.06.2018
10 år - 0,50 %
111.E.30 - Udløb 01.10.2030
99,20 99,30 99,10 98,80 98,40
15 år - 1,00 %
111.E.35 - Udløb 01.10.2035
99,12 99,20 98,95 98,55 98,05
20 år - 1,50 %
111.E.40 - Udløb 01.10.2040
99,53 99,70 99,45 98,90 98,25
30 år - 1,50 %
111.E.50 - Udløb 01.10.2050
95,55 95,78 95,50 95,00 94,35
30 år - 2,00 %
111.E.50 - Udløb 01.10.2050
99,81 99,85 99,55 98,90 98,15
30 år - 2,00 % - afdragsfri*
411.E.OA.50 - Udløb 01.10.2050
98,82 98,50 98,20 97,55 96,80
30 år - 2,50 % - afdragsfri*
411.E.OA.50 - Udløb 01.10.2050
102,65 102,76 102,40 101,70 100,80

*Mulighed for op til 10 års afdragsfrihed.

Tilbudskurs - gælder til og med 15.12.2017
Tilbudskurs er gennemsnitskursen den foregående børsdag. Hvis der ikke foreligger en gennemsnitskurs, er kursen anslået af BRFkredit. Tilbudskurs er den kurs, der anvendes ved afgivelse af lånetilbud. Der kan kun afgives lånetilbud, når tilbudskursen på den relevante obligation er 100 eller derunder.

Aktuel kurs - opdateret kl. 11:09
Aktuel kurs er den seneste spotkurs, som blandt andet benyttes som udgangspunkt ved indgåelse af fastkursaftaler.

Udbetalingskurs - opdateret kl. 11:09
Udbetalingskurs er den kurs, vi aktuelt kan tilbyde at tegne fastkursaftaler til, ved udbetaling den pågældende dato (gælder for lån op til 3 mio. kr.).

Rentetilpasningslån - kort rente

Løbetid/variabel rente Tilbudskurs Aktuel kurs
Udbetalingskurs
Fastkursaftale
til 10.01.2018
Udbetalingskurs
Fastkursaftale
til 28.03.2018
Udbetalingskurs
Fastkursaftale
til 29.06.2018
30 år - -0,20 % - afdragsfri*
422.E.Cb3.20 RF - Udløb 01.07.2020
100,57 100,48 100,30 100,20 100,00

*Mulighed for op til 10 års afdragsfrihed.

Obligationerne anvendes til Rentetilpasningslån – kort rente baseret på Cibor 3 måneder.

Tilbudskurs - gælder til og med 15.12.2017
Tilbudskurs er gennemsnitskursen den foregående børsdag. Hvis der ikke foreligger en gennemsnitskurs, er kursen anslået af BRFkredit. Tilbudskurs er den kurs, der anvendes ved afgivelse af lånetilbud.

Aktuel kurs - opdateret kl. 11:09
Aktuel kurs er den seneste spotkurs, som blandt andet benyttes som udgangspunkt ved indgåelse af fastkursaftaler.

Udbetalingskurs - opdateret kl. 11:09
Udbetalingskurs er den kurs, vi aktuelt kan tilbyde at tegne fastkursaftaler til, ved udbetaling den pågældende dato (gælder for lån op til 3 mio. kr.).

Rentetilpasningslån

Fastrenteperiode Tilbud
Kontantlånsrente
Tilbudskurs
Kontantlånsrente
Fastkursaftale
til 10.01.2018
Kontantlånsrente
Fastkursaftale
til 28.03.2018
Kontantlånsrente
Fastkursaftale
til 29.06.2018
1 årig -0,35 101,07 -0,11 0,22 1,40
2 årig -0,31 101,68 -0,19 -0,07 0,06
3 årig -0,35 103,04 -0,26 -0,05 0,04
4 årig -0,17 103,75 -0,12 0,11 0,18
5 årig 0,00 104,10 0,04 0,32 0,39
6 årig 0,23 103,82 0,26 0,50 0,57
7 årig 0,42 103,38 0,44 0,63 0,70
8 årig 0,56 102,93 0,57 0,76 0,83
9 årig 0,66 102,53 0,71 0,90 0,96
10 årig 0,81 101,54 0,84 1,06 1,12

De viste oplysninger gælder for et 30 årigt lån (SDO-obligationer). Kontantlånsrenter og tilbudskurs afhænger blandt andet af løbetid og antal år med afdragsfrihed. Der er mulighed for op til 10 års afdragsfrihed.

Renten på lån med fastrenteperiode på 1 år bliver tilpasset med virkning fra d. 01.10.
Renten på lån med fastrenteperiode på 2 til 10 år bliver tilpasset med virkning fra d. 01.04.

Kontantlånsrente og tilbudskurs - gælder til og med 15.12.2017
Kontantlånsrente og tilbudskurs er et vægtet gennemsnit af de relevante obligationer for den pågældende fastrenteperiode. "Kontantlånsrente ved fastkursaftaler” er udtryk for kontantlånsrenten, hvis der tegnes fastkursaftale med udbetaling den pågældende dato.

Stående obligationer - anvendes til rentetilpasningslån med og uden afdragsfrihed

Kuponrente Tilbudskurs Aktuel kurs Udløbsdato Papirnavn
1,00 % 101,07 101,06 01.10.2020 411.Ef.o20 RF
1,00 % 101,69 101,68 01.04.2021 411.Ef.a21 RF
1,00 % 103,10 103,05 01.04.2020 321.E.ap.20 RF
1,00 % 103,84 103,82 01.04.2021 321.E.ap.21 RF
1,00 % 104,23 104,23 01.04.2022 321.E.ap.22 RF
1,00 % 103,92 103,99 01.04.2023 321.E.ap.23 RF
1,00 % 103,41 103,49 01.04.2024 321.E.ap.24 RF
1,00 % 102,86 102,99 01.04.2025 321.E.ap.25 RF
1,00 % 102,35 102,17 01.04.2026 321.E.ap.26 RF
1,00 % 101,03 101,05 01.04.2027 321.E.ap.27 RF

Tilbudskurs - gælder til og med 15.12.2017
Tilbudskurs er gennemsnitskursen den foregående børsdag. Hvis der ikke foreligger en gennemsnitskurs, er kursen anslået af BRFkredit. Tilbudskurs er den kurs, der anvendes ved afgivelse af lånetilbud.

Aktuel kurs - opdateret kl. 11:09
Aktuel kurs er den seneste spotkurs, som blandt andet benyttes som udgangspunkt ved indgåelse af fastkursaftaler.

Rentetilpasningslån med fastrenteperiode ud over 13 måneder er sammensat af flere obligationsserier. Kursen på lånetilbud eller kursen ved udbetaling er derfor baseret på kurserne på de relevante obligationer og er et vægtet gennemsnit.

Alle kurser er vejledende. Vi tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne. Vi påtager os ikke ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner, der er foretaget på baggrund af oplysningerne i ovennævnte skema.