EDI - elektronisk dataoverførsel

Nu er det væsentligt nemmere for almene boligorganisationer at administrere realkreditlån ydet af BRFkredit. 

Kom i gang med EDI

EDI i praksis

De informationer der følger med realkreditlån sendes elektronisk direkte til boligorganisationernes edb-system. Alle posteringer, lige fra lånet optages til det indfries, bliver automatisk lagt på plads i bogholderi-systemet i boligorganisationen. Herved undgår man at skulle bogføre de mange oplysninger manuelt, og det administrative arbejde bliver gjort mærkbart lettere og billigere.

BRFkredit tilbyder en EDI-løsning for årsopgørelse, terminsopkrævning og lånebudget (terminsmeddelelse). låneindfrielse, låneudbetaling, refinansiering og stamoplysninger

Oversigt over BRFkredits EDI meddelelser

EDI brugervejledning

I EDI brugervejledningen er der samlet relevante oplysninger om EDI-løsningen til brugere af elektronisk dataoverførsel.

Alle vejledninger er i PDF format