BRFKredits Erhvervskunder, Almene boligforeninger og Andelsboligforeninger rådgives af Jyske Bank

May 2018

BRFkredit gik sammen med Jyske Bank i 2014 og har siden da kørt tæt parløb. Vi ønsker at skabe endnu mere værdi for dig som kunde. Derfor har vi besluttet, at Jyske Bank fremover vil stå for al rådgivning og kundebetjening. Vi har i den sammenhæng lagt BRFkredits Erhvervsområde sammen med Jyske Banks Erhvervsområde.

For dig som erhvervskunde, almen boligforening eller andelsboligforening betyder det, at vi nu også kan rådgive dig om bankfinansiering. Fremover behøver du kun at henvende dig ét sted for at få direkte adgang til realkredit og andre former for finansiering.

Ingen ændringer i dit engagement

Dit nuværende engagement i BRFkredit fortsætter uændret. Du beholder den kundeansvarlige, du har i dag, og vil fortsat kunne kontakte ham eller hende, som du gør i dag.

BRFkredit vil stadig være en selvstændig virksomhed, der indgår i Jyske Bank-koncernen. Men med tiden skifter BRFkredit navn til Jyske Realkredit. Denne beslutning får ingen praktisk betydning for dit engagement, og vi vil fortsætte med at tilbyde attraktive realkreditløsninger til erhvervsområdet, alment Byggeri og andelsboligforeninger.

Du vil også fremover have adgang til realkreditfinansiering uden yderligere bankfinansiering.

Betjening gennem Jyske Bank

Du vil opleve ændringen, når du er i kontakt med os og bliver betjent af Jyske Bank. Når vi fx ringer til dig, vil vi præsentere os som Jyske Bank. Hvis du modtager e-mail, vil det være med Jyske Bank som afsender. Ændringen sker gradvist over en periode.

Vil du vide mere?

Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.