Om kursaftale

En kursaftale er en bindende aftale mellem dig og BRFkredit om, at du får dit lån udbetalt til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. Er tilbudet i sælgers navn, skal sælger godkende datoen for kursaftalen. Kursaftalen tegnes typisk til datoen for overtagelsesdagen.

Hvorfor er kursaftale en god ide?

Kursaftalen sikrer dig mod kursændringer, så du på et tidligt tidspunkt kender din fremtidige ydelse og provenu og dermed din fremtidige husleje. 

Konsekvensen af en kursændring er forskellig alt efter, om du vælger et obligationslån, et kontantlån eller et rentetilpasningslån. 

 • Obligationslån, herunder Garantilån 
  Et fald i kursen betyder, at du får mindre udbetalt (provenuet). Du skal altså låne flere penge for at betale sælger det, I har aftalt.
 • Kontantlån
  Et fald i kurserne betyder, at ydelserne på dit lån stiger. Du skal altså betale mere. 
 • Rentetilpasningslån
  Her gælder det samme som ved kontantlån - dog kun indtil første rentetilpasning.

Se rente- og kursudviklingen inden for de sidste år

Konsekvenser hvis du ikke tegner kursaftale 
Her er et konkret eksempel på, hvad det kan koste, hvis der ikke er tegnet en kursaftale i en bolighandel

Se eksempel

Hvor lang tid skal kursaftalen løbe?

Udbetalingsdagen skal ligge mindst 10 hverdage og højst 6 måneder efter, at du har indgået aftalen. Lånetilbudet må ikke være udløbet.

Betingelserne i lånetilbudet er afgørende for, hvor lang en periode du kan vælge at tegne en kursaftale over.

Betingelser for udbetalingen

Betingelserne for udbetalingen står i lånetilbudet. Når kursen låses fast til en bestemt dato, skal betingelserne kunne opfyldes til den dato.  

Det er altid en betingelse for udbetalingen: 
at der foreligger et tinglyst pantebrev uden anmærkninger
eller
at der stilles en garanti for, at pantebrevet bliver tinglyst anmærkningsfrit. 
Der kan være en række andre betingelser, f.eks. forevisning af byggetilladelse, brandpolice, samejekontrakt eller lignende.

Garanti

Det sker, at pantebrevet ikke når at blive tinglyst anmærkningsfrit inden udbetalingsdagen, og så er det nødvendigt at stille en garanti. Med TinglysningsService, sørger vi for garantien via BRFkredit Bank.

TinglysningsService

Hvad koster det?

Det koster ikke noget gebyr at tegne en kursaftale, men der sker et fradrag i kursen.

Hvis du fortryder

Fortryder du kursaftalen, er du som udgangspunkt forpligtet til at betale en erstatning, hvis BRFkredit har lidt et tab. Tabet beregner vi med udgangspunkt i den kursændring, der er sket siden aftalen blev indgået. Kurtage og gebyr skal også betales.

Det koster dig ikke noget at hæve kursaftalen, hvis det sker i forbindelse med at du gør brug af din fortrydelsesret til at hæve handlen. Det gælder også, hvis din advokat eller købermægler gør brug af det, der kaldes advokatforbehold.

Er der andre muligheder?

TinglysningsService, beskriver dine øvrige muligheder for udbetaling. 

Når vi kan se, at lånet er klar til udbetaling, starter vi udbetalingsforløbet, som du kan se her:
 1. Udbetalingen startes
 2. Udbetalingskurs fastlægges
 3. Pengene sendes fra BRFkredit
 4. Pengene kommer frem til modtager
Lånet udbetales til en kurs, der typisk er den seneste noterede kurs fra Københavns Fondsbørs på alle handler kl. 17.00 dag 2.
Chat

Få online rådgivning af vores kunderådgivere

Chat nu

Chatten er åben alle dage kl. 9:00 - 21:00