Fastforrentede lån

Et fastforrentet lån er for dig, der gerne vil kende din 'husleje' i hele lånets løbetid. Og dermed undgå overraskelser, hvis renten stiger. 

Du kan få fastforrentet lån som obligationslån eller kontantlån.

Hvorfor vælge et fast forrentet lån?

  • 'Huslejen' er den samme i hele lånets løbetid, med mindre der sker justering af bidragssatsen
  • Ingen overraskelser ved rentestigninger
  • Mulighed for at reducere restgælden ved rentestigninger
  • Ingen kursgevinstbeskatning ved omlægning af et obligationslån
  • Mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år på et obligationslån 
 Læs mere om obligationslån
 Læs mere om kontantlån
 
Fakta om fastforrentede lån
Låntype
Obligationslån eller kontantlån
Løbetid
4 - 30 år
Antal terminer
4 terminer pr. år
Renter
Er fast i hele lånets løbetid  og skal derfor ikke rentetilpasses
Er typisk lidt højere end på lån med variabel rente
Den effektive rente afhænger af kursen på tidspunktet for udbetaling af lånet
Indfrielse
I forbindelse med
  - rentestigning: indfries lånet til den aktuelle markedskurs
  - rentefald: indfries lånet til kurs 100 (også selvom kursen er over 100)
Lånet kan indfries til kurs 100 ved at opsige det senest 2 måneder før en termin
Afdragsfrihed
Mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år (40 terminer) på et obligationslån. Og løbetid mellem 15 og 30 år. 
De afdragsfrie terminer kan frit placeres efter eget ønske
Risikomærkning
Grøn

Et grønt produkt er kendetegnet ved en lav renterisiko og lav kompleksitet. Produkter i den grønne kategori har en fast rente eller et renteloft i hele lånets løbetid, ligesom der afdrages i hele løbetiden.

Gul
Et gult produkt er kendetegnet ved, at lånet har variabel rente eller er afdragsfrit i hele eller i dele af lånets løbetid. Det indebærer derfor en risiko for, at ydelsen kan stige samt en større kompleksitet, hvis lånet skal indfris før tid.  

Chat

Få online rådgivning af vores kunderådgivere

Chat nu

Chatten er åben alle dage kl. 9:00 - 21:00

Risikomærkning af lån

Få et overblik over risikomærkning af lån og læs om, hvordan lånetyper i BRFkredit er risikomærket.

Risikomærkning af udlånsprodukter
Download pdf om risikomærkning