Låntyper - grafisk oversigt

Her kan du se hvilke fordele og ulemper, der er ved de forskellige typer af lån. Du kan også læse om valg af løbetid og rente. 

Realkreditlån
Obligationslån - fast rente
Rentetilpasningslån 
Renten
Fordele
Fast rente i hele lånets løbetid.
Fordele
Normalt lav rente - afhængig af længden af perioden med fast rente (1-6 år).
Kan blive lavere ved rentetilpasningen.

Ulemper
Fastsættes først ved udbetaling eller ved kurssikring af lånet.
Kan blive højere ved rentetilpasningen.
Ydelsen
Fordele
Fast ydelse i hele lånets løbetid, med mindre der sker justering af bidragssatsen.

Ulemper

Typisk højere ydelse end på kontantlån, rentetilpasningslån og Garantilån ved det nuværende renteniveau
Fordele
Typisk lavere ydelse end på fast forrentede lån og Garantilån. Jo kortere fastrenteperiode jo lavere ydelse 

Ulemper
Ydelsen vil stige, hvis renten stiger

(På rentetilpasningslån med fast ydelse er det løbetiden, der ændrer sig. Ydelsen er typisk højere end normalt og svarer til fx et fastforrentet lån) 
Beløb til udbetaling
- Provenu
Ulemper
Kendes først ved udbetaling eller ved kurssikring af lånet
Fordele
Ligger fast allerede på tilbudstidspunktet 
Beskatning
- ved omlægning
Fordele
Ingen beskatning af en eventuel kursgevinst 
Ulemper
Beskatning af en eventuel kursgevinst - dog ikke ved ejerskifte 
Indfrielse af restgæld Fordele
Kan indfries til en kurs, der højest er 100
Ulemper
Indfries ved opkøb af obligationer til markedskurs, som kan være over kurs 100. Kan dog altid opsiges til kurs 100 med 2 måneders varsel i forbindelse med rentetilpasning 

Banklån
Boligkredit - variabel rente  Boliglån 95 med fast rente Boliglån 95 - variabel rente
Formål
Tillægslån eller ejerskiftelån
Tillægslån eller ejerskiftelån
Tillægslån eller ejerskiftelån
Lånegrænser
0%–60%
0%–80%
0%–95% 

Renten fastsættes ud fra, hvilken lånegrænse den sidste krone har på tidspunktet for bevilling
80%-95%

Renten fastsættes ud fra, hvilken lånegrænse den sidste krone har på tidspunktet for bevilling
80%-95%

Renten fastsættes ud fra, hvilken lånegrænse den sidste krone har på tidspunktet for bevilling
Afdrag/Tilbagebetaling
Efter den afdragsfrie periode afvikles gælden.
Hvert kvartal betales en fast ydelse (rente og afdrag)
Hver måned betales en ydelse (rente og afdrag).
Udbetaling
Det lånte beløb udbetales fratrukket etableringsomkostninger
Udbetales til kurs 96 fratrukket etableringsomkostninger
Det lånte beløb udbetales fratrukket etableringsomkostninger
Renteændringer
Fordele  Ulemper
Renten ændrer sig i takt med renteændringer i samfundet
Fordele
Renten er fast i hele lånets løbetid
Fordele  Ulemper
Renten ændrer sig i takt med renteændringer i samfundet
Rentesats
Fordele
Typisk lavere rente end for boliglån med fast rente
Fordele
Renten er fast i hele lånets løbetid

Ulemper
Renten er ofte højere på etableringstidspunktet end for variabel boliglån/-kredit
Fordele
Renten er ofte lavere på etableringstidspunktet end for boliglån med fast rente
Indfrielse  Fordele
Du indfrier boligkreditten ved at betale restgælden inklusiv påløbne renter på indfrielsesdagen
Fordele
Du indfrier boliglånet ved at betale restgælden inklusiv påløbne renter på indfrielsesdagen

 


Chat

Få online rådgivning af vores kunderådgivere

Chat nu

Chatten er åben alle dage kl. 9:00 - 21:00

Risikomærkning af lån

Få et overblik over risikomærkning af lån og læs om, hvordan lånetyper i BRFkredit er risikomærket.

Risikomærkning af udlånsprodukter
Download pdf om risikomærkning