Låntyper - fordele og ulemper

Hvilken låntype skal jeg vælge?

Er du i tvivl om, hvilken låntype, du skal vælge? Læs om fordele og ulemper, der er ved de forskellige typer af lån. Du kan også læse om valg af løbetid og rente.

 

Obligationslån

Obligationslån kan fås med fast eller variabel rente - og med eller uden afdragsfrihed. 

Når du vælger et obligationslån, kender du ikke provenuet  (beløb til udbetaling), indtil du eventuelt vælger at låse kursen fast. Det ligger nemlig først fast, når udbetalingskursen er fastlagt.

Læs om kursaftale

 

Obligationslån med fast rente
Er det et fast forrentet lån, kender du rentesatsen og terminsydelserne med det samme, og du betaler den samme rente, så længe du har lånet. Med et obligationslån med fast rente, har du muligheden for at omlægge lånet (konvertere), når det passer dig, uden at du skal betale skat af en eventuel kursgevinst. 

Obligationslån med afdragsfrihed
Obligationslån kan fås som annuitetslån (med afdrag) i hele løbetiden eller som lån med mulighed for afdragsfrihed i op til 40 terminer (10 år). 

Du kan selv vælge, hvilke terminer der skal være uden afdrag. Kursen på disse obligationer er lidt lavere, end hvis du vælger obligationer uden denne mulighed. I den periode, hvor der ikke er afdrag, betaler du kun rente (og bidrag) på lånet. 

Læs mere om afdragsfrie lån

Kontantlån

Kontantlån kan fås med fast eller variabel rente (rentetilpasningslån). Lånene med variabel rente kan være med eller uden afdrag. Når du vælger et kontantlån, kender du provenuet (beløb til udbetaling) med det samme. Til gengæld kender du ikke renten og ydelsen på lånet, før du eventuelt vælger at låse kursen fast. De ligger nemlig først fast, når udbetalingskursen er fastlagt.

Læs om kursaftale

Ulempen ved at vælge et kontantlån er, at hvis du ønsker at omlægge lån, bliver du beskattet af en eventuel kursgevinst. Det betyder, at hvis lånet indfries til en kurs, der er lavere end den kurs, det blev udbetalt til, bliver du beskattet. Vil du have et eksempel på, hvordan kursgevinsten regnes ud, eller bare læse mere, så klik på kursgevinstbeskatning.

Læs om kursgevinstbeskatning

Kontantlån med fast rente
Er det et fast forrentet lån, kender du rentesatsen og ydelserne, når udbetalingskursen er lagt fast, og du betaler den samme rente, så længe du har lånet. Disse lån er altid med afdrag. Kurstabet ved obligationssalget indregnes i lånets rente, som derfor er højere end kuponrenten (som er den rente, der står trykt på obligationerne). Det giver den fordel, at ydelserne efter skat bliver lavere, end hvis du havde valgt et tilsvarende obligationslån, fordi renterne er fradragsberettigede.
 
Kontantlån med variabel rente (rentetilpasningslån)
Lån med variabel rente kan fås med eller uden afdrag

Rentetilpasningslån er et variabelt forrentet lån, dvs. at du kun kender renten i perioden, frem til lånet skal rentetilpasses (refinansieres). 

Renten på denne type lån har de seneste år været lavere end på fastforrentede lån. Det betyder, at ydelsen på rentetilpasningslån har været lavere end på de fast forrentede lån. Det, at renten er lavere, betyder også, at restgælden nedbringes hurtigere end på et højere forrentet lån med tilsvarende løbetid. 

Ulempen er, at du ikke kender renten længere ud i fremtiden end til næste rentetilpasning. Alt afhængigt af renteudviklingen kan du derfor risikere en højere ydelse for den næste periode med fast rente. Hvis du vil indfri lånet, kan det kun ske ved opkøb af obligationer til dagskurs. På tidspunkterne for rentetilpasning kan du dog med 2 måneds opsigelse indfri lånet til kurs 100.

Rentetilpasningslån

Perioden, hvor renten er fast, vælger du. Lige nu kan du hos BRFkredit vælge at rentetilpasningen skal ske efter 1 år eller op til 6 år. Jo længere periode med fast rente, jo højere er renten. 

Rentetilpasningslån med fast ydelse
På et rentetilpasningslån med fast ydelse er det restløbetiden og ikke ydelsen, der ændrer sig, når renten enten stiger eller falder i forbindelse med en rentetilpasning. Den faste ydelse er højere end normalt og svarer til fx et fastforrentet lån med afdrag. Da renten er lav, går en større del af den faste ydelse til at afdrage på gælden, og du bliver hurtigere gældfri. Ydelsen kan dog stige, hvis der sker justering af bidragssatsen, eller hvis renten stiger så meget, at afviklingen ikke kan holdes inden for de maksimale 30 år fra udbetalingstidspunktet. Jo højere fast ydelse, du er villig til at betale, jo større sikkerhed har du mod ydelsesstigninger 

Lånet er primært til dig, der ønsker at afvikle gælden hurtigst muligt. Har du plads i økonomien til at betale en højere ydelse end på et rentetilpasningslån med variabel ydelse, kan du afvikle hurtigere ved at betale højere afdrag men stadig kun betale den lave variable rente. Så længe ydelsen er fast, kan du ikke tilknytte afdragsfrihed til lånet, og det tilbydes ikke i Euro.

I forbindelse med omlægning til et rentetilpasningslån med fast ydelse, er det ikke muligt at overføre et eventuelt kurstabsfradrag, da løbetiden er variabel. 

Rentetilpasningslån med afdragsfrihed
Rentetilpasningslån kan fås som annuitetslån (med afdrag) i hele løbetiden eller som lån med mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år. Du kan selv vælge hvilke ydelser, der skal være uden afdrag. Der kan kun vælges i forbindelse med, at lånet skal rentetilpasses. I den periode, hvor der ikke er afdrag, betaler du kun rente (og bidrag) på lånet. Det gælder både for lån i DKK og EUR.

Læs mere om afdragsfrie lån

Boligkredit

Med en Boligkredit kan du finansiere op til 95 % af boligens handelsværdi. Kreditten er ideel for dig, der ønsker størst mulig fleksibilitet, eller afdragsfrihed på hele finansieringen. Renten er variabel.

Boliglån 95

Du kan supplere dit realkreditlån og få finansieret op til 95% af boligens handelsværdi. Lånet er ideelt for dig, der har sparet op til udbetalingen. Den udgør typisk de sidste 5% af boligens handelsværdi. Fås både som fast eller variabelt forrentet lån. Der er tale om et bankprodukt fra BRFkredit Bank. Variabelt forrentede boliglån er med en løbetid på op til 30 år, og fastforrentede boliglån er med løbetid på op til 25 år.

Læs mere om boliglån

Chat

Få online rådgivning af vores kunderådgivere

Chat nu

Chatten er åben alle dage kl. 9:00 - 21:00

Låntyper i BRFkredit

Risikomærkning af lån

Få et overblik over risikomærkning af lån og læs om, hvordan lånetyper i BRFkredit er risikomærket.

Risikomærkning af udlånsprodukter
Download pdf om risikomærkning