Hvad koster det at optage lånet?

Når du optager et lån, betaler du en række omkostninger. Langt de fleste omkostninger bliver indregnet i lånet, så de bliver en del af din ydelse.

Ydelsen på lånet

Uanset hvilken låntype du vælger, består din ydelse altid af rente, afdrag og bidrag.

 Renten
Renten beregnes ved at gange lånets restgæld med lånets renteprocent. Du reducerer din skat med skatteværdien af dine renteomkostninger.

 Afdraget
Afdraget beregnes som den samlede ydelse minus renter og bidrag.

 Bidraget Bidraget er de administrationsomkostninger, du betaler til os.
Det beregnes som en procentdel af restgælden.

Beregn ydelsen på et konkret lån

 

Omkostninger ved at optage lånet
 Omkostning
Hvad betaler jeg for?
Hvor meget betaler jeg?
 Lånesagsgebyr
Vores ekspedition af lånet
Fast beløb p.t. 2.000 kr.
 Kurtage
Vores handelsomkostninger ved at sælge de obligationer, du reelt har lånt
Beregnes som en promilledel af den samlede kursværdi af obligationerne
 Fast afgift
Statens afgift for tinglysning af dokumentet
P.t. 1.660 kr. for hvert dokument.

 Procentafgift

Statens afgift for stempling af dokumenterne 1,5% af pantebrevets pålydende beløb

Anden vigtig information

Som køber betaler du lånets omkostninger, og de bliver typisk indregnet i lånet.

Kontantværdien
Som udgangspunkt handler man bolig ud fra en kontantpris, og du skal som køber sørge for, at sælger får det aftalte beløb kontant.

Kursaftale
Vil du som køber sikre dig mod kursudsving ved at tegne en Fastkursaftale, er det typisk dig, som betaler for aftalen.
Vi modregner omkostningerne i lånet ved udbetalingen, og beløbet bliver indregnet i refusionsopgørelsen.

Tegn en kursaftale - så er du bedre sikret

Læs om vores TinglysningsService

Chat

Få online rådgivning af vores kunderådgivere

Chat nu

Chatten er åben alle dage kl. 9:00 - 21:00